Procedura introduzione animali d'affezione al seguito dei rifugiati provenienti dall'Ucraina

Premessa

Il Ministero della Salute ha comunicato le misure eccezionali per l’ingresso nei Paesi comunitari, Italia compresa, di animali domestici al seguito di rifugiati provenienti dall’Ucraina, specificando che è possibile autorizzare l’ingresso di animali da compagnia al seguito di cittadini provenienti dall’Ucraina senza la preventiva richiesta da parte dei proprietari e, quindi, senza il preventivo rilascio di autorizzazione prevista dal Regolamento (UE) 576/2013.

Nel caso di controlli ai punti di ingresso frontalieri, i Paesi Membri comunicheranno al Ministero della Salute i dati riguardanti gli animali da compagnia in transito con i proprietari: specie, numero, eventuale identificazione, nome del proprietario, indirizzo di destinazione in Italia.

Con queste informazioni il Dipartimento Veterinario metterà in pratica tutti gli interventi necessari per regolarizzare gli animali da compagnia ai requisiti del Regolamento (UE) 576/2013.

La procedura riportata è relativa esclusivamente ad animali da compagnia al seguito di rifugiati provenienti dall’Ucraina.

 

Procedura

Al fine di adeguare dal punto di vista sanitario gli ingressi in Italia al Regolamento (UE) 576/2013, gli animali da compagnia provenienti dall’Ucraina al seguito dei rifugiati devono essere:

1) Identificati tramite microchip

Gli animali in arrivo potrebbero già essere identificati con microchip.

In questo caso, tramite il modello 1, si devono acquisire i dati necessari per iscrivere gli animali nell’Anagrafe degli Animali d’Affezione (AAA).

Nel caso gli animali in arrivo non dovessero essere identificati, si dovrà applicare il microchip ed acquisire tramite il modello 1 i dati necessari per l’iscrizione nell’Anagrafe degli Animali d’Affezione.

2) vaccinati per rabbia

Nel caso in cui non ci sia dimostrazione che l’animale sia vaccinato contro la rabbia, si dovrà provvedere alla vaccinazione.

 

Importante rilevare i seguenti dati da inserire successivamente nell’AAA:

  • nome del vaccino e numero del lotto;
  • data di vaccinazione;
  • data del richiamo.

 

Vincolo sanitario

Gli animali così identificati e vaccinati per la rabbia, se non in possesso di una valida titolazione anticorpale, vanno posti in vincolo sanitario presso il domicilio dei proprietari/detentori.

 

Trattamento antiparassitario

È opportuno che:

  1. i cani siano trattati con antiparassitari per ecto ed endoparassiti;
  2. i gatti siano trattati con unico spot on attivo nei confronti di ecto ed endoparassiti.

 
 

ПРОЦЕДУРА ВВОЗУ ДОМАШНІХ ТВАРИН ЯКІ СУПРОВОДЖУЮТЬ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

 

Предумова

Міністерство охорони здоров’я повідомило про виняткові заходи щодо в’їзду в країни ЄС, у тому числі в Італію, домашніх тварин, які супроводжують біженців з України, підкреслюючи, що в’їзд домашніх тварин, які супроводжують громадян з України, може бути дозволено без попереднього запиту від власників тварин і, отже, без попереднього отримання дозволу, передбаченого Регламентом (ЄС) 576/2013.

У разі перевірок на прикордонних пунктах в’їзду держави-члени ЄС повідомлятимуть Міністерству охорони здоров’я дані щодо домашніх тварин, що перевозяться їх власниками:

тип, кількість, можлива ідентифікація, ім’я власника, адреса в Італії. Маючи цю інформацію, Ветеринарний департамент запровадить усі заходи, необхідні для легалізації домашніх тварин відповідно до вимог Регламенту (ЄС) 576/2013.

Описана процедура стосується виключно домашніх тварин, які супроводжують

 

біженців з України.

Процедура Щоб адаптувати в’їзд тварин до Італії з точки зору організації охорони здоров’я і відповідно до Регламенту (ЄС) 576/2013, домашні тварини з України, які супроводжують біженців, необхідно:

1) ідентифікувати за допомогою мікрочіпа

Тварини, що в'їжджають, можливо, вже мають мікрочіп. У цьому випадку за допомогою заповнення форми 1 потрібно отримати необхідні дані для реєстрації тварин у Реєстрі домашніх тварин (AAA).

Якщо тварини, що в'їжджають, не мають ідентифікації, потрібно їх ідентифікувати за допомогою мікрочіпа і отримати дані, необхідні для реєстрації в Реєстрі домашніх тварин, за допомогою форми 1.

2) вакцинувати від сказу.

У разі відсутності доказів того, що тварина вакцинована від сказу, повинно забезпечити вакцинацію. Важливо звернути увагу на наступні дані, які будуть введені пізніше в AAA:

  • назва вакцини та номер серії;
  • дата вакцинації;
  • дата повторної вакцінації.

 

Санітарні обмеження

Тварини, ідентифіковані таким чином та вакциновані проти сказу, якщо вони не мають необхідного рівня антитіл, повинні бути поміщені в медичні умови вдома у власників.

 

Обробка від паразитів

Доречно, щоб:

а) собаки отримали обробку від екто- та ендопаразитів

б) коти отримали обробку від екто- та ендопаразитів 9

 

Вакцинація від інших захворювань

Крім вакцинації від сказу, якщо тварин буде розміщено в притулках, пансіонах, зоологічних закладах, ці заклади перевірять, чи піддавати тварин імунізації проти інших патологій, зокрема:

а) собак за допомогою семивалентної вакцини,

б) котів за допомогою тривалентної вакцини.

 

Кінець санітарних обмежень

До отримання подальших вказівок з боку Міністерства охорони здоров’я, за принципом максимальної обережності, домашні тварини будуть утримуватися в будинку власника протягом 6 місяців. Перевірку стану здоров’я та закінчення дії санітарних обмежень здійснюватиме ветеринарний відділ через ветеринарного лікаря даної території

 

Додаток

Форма 1: реєстрація тварин у Реєстрі (AAA)